State Secretary Office Of Kedah    
 
Home |  FAQ |  Site Map

PANDUAN PENGGUNAAN SISPAA
PENTADBIRAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH

Untuk mendaftar aduan baru, sila masukkan butiran diri anda serta maklumat sokongan yang lain seperti yang disyaratkan. Ruang bertanda (*) adalah medan mandatori. Untuk semakan status aduan menerusi portal web ini, masukkan No. Kad Pengenalan diri bersama No. Tiket Maklum Balas ke
kedah.spab.gov.my (Semak Maklum Balas).

Please provide your feedback


Tell us about your particulars

 
User account for Public Complaint Management System (SISPAA) ?Declaration:

Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami takrif aduan dan prosidur pengurusan aduan oleh pihak kerajaan Malaysia. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.

Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini di dalam sistem ini.

Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh Kerajaan Malaysia.